Aktuality

Průběh prací -hrubá stavba, krovy

Hrubá stavba - zahájení

Příprava základových desek pro 1. a 2. etapu, zahájení výstavby úpravny vody.

Příprava základových pasů pro první etapu

Stavba zahájena - příprava území