Aktuality

Již brzy k nastěhování

Průběh stavby - dokončené krovy, osazená okna

Hypotéky, úroky, nemovitosti, inflace?

Natočili jsme pro Vás cestu ze Závrat do centra Českých Budějovic

Průběh prací -hrubá stavba, krovy

Hrubá stavba - zahájení

Příprava základových desek pro 1. a 2. etapu, zahájení výstavby úpravny vody.

Příprava základových pasů pro první etapu

Stavba zahájena - příprava území